Jag kampe

Reëls en regulasies

 • Daar sal onder geen omstandighede op Sondae gejag word nie.
 • Geen nag-jag sal toegelaat word nie.
 • Geen skote mag in en om die kamp afgevuur word nie. ‘n Plek om gewere in te stel en teiken te skiet sal aangewys word.
 • Bewustheid van geweerveiligheid is ten alle tye ‘n vereiste.
 • Gewere word in kluis voorsien, toegesluit.
 • Geen drank, of persoon onder die invloed van drank, verdowing of dwelms sal op voertuie of in die jagveld toegelaat word nie.
 • Die misbruik van drank kan daartoe lei dat die jag tydelik gestaak of afgelas word waarna die groep ten volle verantwoordelik gehou sal word vir die totale koste volgens bespreking.
 • Rook word nie toegelaat agter op ‘n bakkie of in die veld nie.
 • Daar word van jagters verwag om saam met die gids die spoor van enige gewonde dier te vat. Daar sal nie voortgegaan word met enige jag totdat die gekweste dier opgespoor is of ‘n besluit deur die jagbestuurder gemaak is dat die dier nie opgespoor kan word nie.
 • Gekweste diere sal onderhewig wees aan die volle betaling, asof gejag is, of dit opgespoor kon word of nie – bloed of hare op die grond is voldoende bewys van kwes skoot.
 • Neem u eie en medejagters, gaste of gidse se veiligheid in ag tydens die hele jag.
 • NB: Daar mag slegs gejag word op spesies wat op die pryslys verskyn. Enige ander spesie wat gejag is, sal betaal word volgens die vorige jaar se gemiddelde veilingspryse x 2.
 • Geen jag van wild binne 500m radius van die kamp of woonhuis word toegelaat nie. Voëls om die kamp en elders moet asseblief met rus gelaat word en kinders veral moet hieroor ingelig word.
 • Die onus berus op die jagter, nie die gids nie, om seker te maak wat die spesie, geslag en grootte van die dier is waarna hy mik, voordat hy skiet. Geen korting op klein of foutiewe diere wat gejag is nie.
 • Geen voorlê en skiet van wild by suipings en soutplekke of binne 500m radius daarvan nie. Geen jag teen die buitedrade (grens) of 500m daarvan nie.
Download Klik hier om die reëls en regulasies af te laai